Vraagbaak bij letselschade

Letselschade is vaak zeer divers van aard. Er kan sprake zijn van materiële schade, zoals kosten voor hulp in de huishouding of kosten van extra verreden kilometers. Daarnaast kan er sprake zijn van immateriële schade. Deze schade kan het best omschreven worden als het ongemak dat iemand ondervindt ten gevolge van een ongeval. De mate van het ongemak komt tot uiting in de hoogte van het smartengeld. Dit bedrag is niet bedoeld om de ontstane schade weg te nemen, maar juist om de omgang met de schade en de gevolgen ervan draaglijker te maken.

Wat de oorzaak of aard van de schade ook is, zaak blijft dat er gezocht moet worden naar een bevredigende oplossing waar u achter kunt staan. Hoe kan dit nu beter worden bereikt dan door de hulp in te roepen van letselschadejuristen die in het bezit zijn van de optimale kennis en een jarenlange ervaring. Deze kennis en ervaring vindt u bij ons bureau.

De wederpartij, meestal de verzekeraar van de schadeveroorzaker, zal altijd worden vertegenwoordigd door een professional op het gebied van de letselschaderegeling. Het is daarom van groot belang dat ook u professionele hulp inschakelt bij het verhalen van al uw schade, zijnde een terzake kundige behartiger van al uw letselschadebelangen, zodat u de kans zo groot mogelijk maakt dat u krijgt waar u recht op heeft.

Letseldesk!

Als juristen zijn wij al meer dan twintig jaar gespecialiseerd in het behartigen van uitsluitend de belangen van slachtoffers van een ongeval. Wij werken dus niet voor of samen met verzekeringsmaatschappijen en door hen ingeschakelde expertisebureaus. Ook hebben wij ons op geen enkele wijze juridisch met hen verbonden.

Dienstverlening

Onze dienstverlening richt zich voornamelijk op het verhalen van letselschade welke een direct gevolg is van een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een gebrekkig product, een ongeval veroorzaakt door een dier of een medische misser. Daarnaast zetten wij ons ook in voor het verhalen van schade ontstaan als gevolg van het overlijden van een ongevalslachtoffer. Wij behandelen zaken door heel Nederland.

Onze kosten, ons risico!

De wederpartij dient ook onze kosten te vergoeden. Wij dragen daarbij het volledige risico van niet-betaling!
Meer weten? Bel:

026-3194646

Of lees meer op onze website