Onze kosten, ons risico

Uiteraard maken wij kosten voor de rechtsbijstand die wij verlenen. Wij noteren onze kosten op basis van een uurtarief (dus geen no-cure, no pay), plus kantoorkosten en BTW. Daarnaast betalen wij de door ons ingeschakelde deskundigen. Met name gaat het dan om declaraties vanuit de medische sector en afkomstig van onze medisch adviseur.

Al deze kosten verwerken wij in een declaratie die door ons ter verhaal wordt ingediend bij de wederpartij, vrijwel altijd de verzekeraar van de schadeveroorzakende partij!

Mocht die declaratie vervolgens door de wederpartij niet, of niet volledig worden vergoed, dan vindt u ons bereid om dat risico in het geheel zelf te dragen! Wij zullen u, als slachtoffer, dus nooit belasten voor het eventueel niet door de wederpartij vergoede deel van een door ons opgemaakte, overigens volledig transparante, declaratie. Ongeacht welke reden daarvoor door de wederpartij wordt aangevoerd.

Zo doen we het al meer dan 20 jaar!

Ook indien tijdens het verloop van de schadebehandeling blijkt dat aan de toerekening van een percentage eigen schuld aan de zijde van het slachtoffer niet valt te ontkomen, zullen wij het deel van onze kosten dat om die reden niet door de wederpartij aan ons zal worden vergoed, niet bij het slachtoffer in rekening brengen. Ook dan zijn wij bereid om dat risico volledig te dragen.

Zo kan het dus ook!

Heeft u vragen of wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op.

Onze inschakeling versterkt uw

onderhandelingspositie.