Werkwijze

Natuurlijk is het voor u van belang om een helder beeld te krijgen van de wijze waarop wij uw zaak behandelen. Het zijn immers uw belangen die wij behartigen en u behoort dan ook volledig betrokken te zijn bij het gehele proces van het schadeverhaal. Door u voortdurend op de hoogte te houden van de stappen die er in uw zaak worden gezet en de ontwikkelingen die zich voordoen trachten wij het, toch vaak ingewikkelde, proces voor u zo transparant mogelijk te houden.

Belangenbehartiging

Het begint uiteraard met het aanmelden van uw zaak bij ons bureau. Dit kan via het contactformulier of per telefoon, maar het is ook mogelijk dat uw assurantie-intermediair dit voor u doet. In dat laatste geval zullen wij, na binnenkomst van de melding, telefonisch contact met u opnemen voor een intakegesprek.

Aan de hand van uw informatie zullen wij de verzekeraar van de schadeveroorzakende partij vervolgens een aansprakelijkstelling doen toekomen, waarmee wij in ieder geval al uw rechten als ongevalslachtoffer veiligstellen. Over de duur van de behandeling van uw letselschadezaak kunnen wij van te voren geen uitspraak doen. Dat ligt onder andere aan de snelheid waarmee uw letsel herstelt en aan de voorzienbaarheid van mogelijk in de toekomst optredende schade.

Zodra er volledig herstel is opgetreden of, in het geval van blijvend letsel, zodra er duidelijkheid is omtrent uw toekomstige medische situatie, zullen wij met u bespreken of de opmaak van een regelingsvoorstel mogelijk is. Indien vervolgens ook uw eventueel nog in de toekomst te lijden schade in kaart is gebracht, zullen wij het regelingsvoorstel, waarin ook een smartengeldvordering is opgenomen, voorleggen aan de wederpartij. Enkel met uw letselschadebelangen in gedachten zullen wij eventuele daaropvolgende discussies met de wederpartij zeker niet uit de weg gaan, ervan uitgaande dat deze zullen leiden tot een voor u bevredigende uitkomst.

Volledig betrokken bij het behartigen van uw belangen.