Disclaimer Letseldesk

Onze website
Deze website is ontworpen voor het verstrekken van algemene informatie omtrent de juridische dienstverlening van Maassen Letseldesk. Ondanks het betrachten van de uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en het onderhouden van onze website, kunnen wij niet volledig uitsluiten dat deze onvolkomenheden en/of onjuistheden bevat. Maassen Letseldesk kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade ontstaan door het gebruik van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Aan onze website kunt u geen rechten ontlenen, noch dient de inhoud op enigerlei wijze te worden beschouwd als een formeel juridisch of ander professioneel advies. Maassen Letseldesk is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het, zonder ons voorafgaand deskundig advies, overnemen van de verstrekte informatie.

Evenmin is Maassen Letseldesk aansprakelijk voor problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen.

Website derden
Daar waar de website van een derde is doorgelinkt met (één of meerdere pagina’s van) onze website, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele voor u nadelige gevolgen ontstaan door het gebruik van de website van die derde en voor de op die website vermelde informatie.

Beantwoording van vragen
Maassen Letseldesk zal slechts vragen in behandeling nemen met betrekking tot personenschade of personenschaderegeling.

Merknaam
Maassen Letseldesk is de handelsnaam van Letseldesk B.V. gevestigd te Zevenaar, handelsregister 09186301. De merknaam Letseldesk® is gedeponeerd en geregistreerd.